• Home
  • Të reja
  • News
  • EURALIUS dhe Inspektori i Lartë i Drejtësisë hapin një seri trainimesh me Inspektorët e rinj
EURALIUS dhe Inspektori i Lartë i Drejtësisë hapin një seri trainimesh me Inspektorët e rinj

EURALIUS dhe Inspektori i Lartë i Drejtësisë hapin një seri trainimesh me Inspektorët e rinj

Print Email

Më 24 Shkurt 2021, EURALIUS, në bashkëpunim me Inspektorin e Lartë të Drejtësisë (ILD), çelën një seri trainimesh për inspektorët e sapoemëruar, me qëllim prezantimin e sistemit disiplinor për gjyqtarët, prokurorët dhe anëtarët e Këshillave, siç parashikohet në legjislacioin kombëtar nën dritën e standardeve Europiane. Trainimi pati një qasje praktike dhe gjithpërfshirëse dhe u vlerësua shumë nga pjesëmarrësit, të cilët e konsideruan atë një insturument të rëndësishëm për zbatimin e unifikuar të dispozitave dhe standardizimin e praktikave.

EURALIUS theksoi rolin kritik të ILD në systemin gjyqësor. Një nga objektivat kryesore të reformës ishte rritja e llogaridhënies së funksionarëve të drejtësisë. Proçesi i vettingut si një masë e rëndësishme në këtë drejtim do të mbetet një mekanizëm i zbatuar vetëm një herë, ndërkohë që një organ i pavarur disiplinor do të sigurojë që sistemi të ruajë standarde të larta të integritetit dhe profesionalizmit si dhe të rifitojë besimin e publikut.
Dy trainime të tjera janë planifikuar të zhvillohen në javët në vazhdim.”


Adresa

EURALIUS V
Ministria e Drejtësisë,
Bulevardi Zogu I,
Tiranë, Shqipëri

+355 4 2240 333
+355 68 8046 000
info@euralius.eu

Lajme të Fundit

Kjo faqe u krijua dhe mirëmbahet me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian. Përmbajtja e saj është përgjegjësi ekskluzive e partnerëve zbatues dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht mendimet e Bashkimit Europian’  

Copyright © Euralius V - Powered by 2LWEB.AL

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
euralius.eu