Publications

The 'Justice Reform Collection of Laws'

The 'Justice Reform Collection of Laws'

 1. Constitution of the Republic of Albania

 2. Law on the Transitional Re-evaluation of Judges and Prosecutors in the Republic of Albania

 3. Law on the Organisation and Functioning of the Constitutional Court of the Republic of Albania

 4. Law on the Status of Judges and Prosecutors in the Republic of Albania

 5. Law on the Organisation of the Judicial Power in the Republic of Albania

 6. Law on Governance Institutions of the Justice System

 7. Law on the Organisation and Functioning of the Prosecution Office in the Republic of Albania

 8. Law on the Organisation and Functioning of Institutions for Combating Corruption and Organised Crime

Criminal Justice Collection of Laws’

 1. Criminal Procedure Code of the Republic of Albania

 2. Criminal Code of the Republic of Albania

 3. Code of Criminal Justice for Children

 4. Law on Preventing and Striking at Organised crime, Trafficking, Corruption and Other Crimes through Preventive Measures Against Assets

 5. Law on the Protection of Witnesses and Justice Collaborators

 6. Law on Interception of Electronic Communications

EURALIUS V Leaflet

Establishment of Governing Institutions


In case you would like to receive one of the above mentioned publications, please place your request through our ‘Contact Us‘page.

Adresa

EURALIUS V
Ministria e Drejtësisë,
Bulevardi Zogu I,
Tiranë, Shqipëri

+355 4 2240 333
+355 68 8046 000
info@euralius.eu

Lajme të Fundit

Kjo faqe u krijua dhe mirëmbahet me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian. Përmbajtja e saj është përgjegjësi ekskluzive e partnerëve zbatues dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht mendimet e Bashkimit Europian’  

Copyright © Euralius V - Powered by 2LWEB.AL