• Home
  • Të reja
  • News
  • Seminar mbi Menaxhimin e Anëtarësisë nga jashtë profesionit në Këshillin e Lartë të Prokurorisë dhe Këshillin e Lartë Gjyqësor
Seminar mbi Menaxhimin e Anëtarësisë nga jashtë profesionit në Këshillin e Lartë të Prokurorisë dhe Këshillin e Lartë Gjyqësor

Seminar mbi Menaxhimin e Anëtarësisë nga jashtë profesionit në Këshillin e Lartë të Prokurorisë dhe Këshillin e Lartë Gjyqësor

Print Email

Më 20 korrik 2018, EURALIUS-i V, në bashkëpunim me OBDAT-in, zhvilloi një seminar për të prezantuar planifikimin strategjik në sektorin e drejtësisë dhe planifikimin strategjik si një mjet menaxherial për Anëtarët nga jashtë profesionit në Këshillin e Lartë të Prokurorisë (KLP) dhe Këshillit ë Lartë Gjyqësor (KLGJ).

Ekspertët e EURALIUS-it, në bashkëpunim me OPDAT-in, u prezantuan pjesëmarrësve Planin e Veprimit të Strategjisë Ndër-Sektoriale në Drejtësi 2017 - 2021 dhe treguesit kryesorë të zhvilluar për matjen e arritjeve të qëllimeve strategjike për të siguruar Mbështetjen Buxhetore të BE-së. Diskutimet me anëtarët e KLP-së dhe KLGJ-së u zhvilluan në lidhje me punën e Këshillave dhe pasaportën e treguesve. Përveç kësaj, ekspertët ndërkombëtarë të pranishëm ofruan këshilla për zhvillimin e planeve të veprimit në momentin që të dy këshillat bëhen funksionalë. Për më tepër, seminari ofroi një mundësi për të diskutuar idetë dhe propozimet për operacionet e IT-së në të ardhmen në fushën e drejtësisë.


Adresa

EURALIUS V
Ministria e Drejtësisë,
Bulevardi Zogu I,
Tiranë, Shqipëri

+355 4 2240 333
+355 68 8046 000
info@euralius.eu

Lajme të Fundit

Kjo faqe u krijua dhe mirëmbahet me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian. Përmbajtja e saj është përgjegjësi ekskluzive e partnerëve zbatues dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht mendimet e Bashkimit Europian’  

Copyright © Euralius V - Powered by 2LWEB.AL

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
euralius.eu