Ceremonia për dhënien e certifikatave të trajnimit

Ceremonia për dhënien e certifikatave të trajnimit

Print Email

Më 11 tetor në ambientet e Ministrisë së Drejtrësisë u mbajt një pritje dhe ceremoni për dhënien e Certifikatave të Trajnimit për pjesëmarrësit nga Ministri i Drejtësisë dhe Drejtuesja e Ekipit të EURALIUS. Ceremonia shënoi kulmimin e ciklit të trajnimeve specializuese për stafin e Drejtorisë së Kodifikimit në MD.

Tre trajnimet e fundit në këtë cikël mbuluan përafrimin e legjislacionit të brendshëm me acquis e BE-së, sipas fushave specifike, përkatësisht  në organizimin gjyqësor,  zhvilluar po në të njëjtën ditë, mbi fushën e së Drejtës Civile, zhvilluar më 27 dhe 28 shtator, si dhe mbi fushën e së Drejtës Penale, zhvilluar më 23 dhe 24 shtator 2021.
Trajnimet përfshinë një kombinim të paraqitjes së përgjithshme mbi ligjin e BE-së si dhe standardet referuese të BE-së që ndikojnë në organizimin dhe funksionimin e organeve të drejtësisë, si dhe shpjegimin e acquis të BE-së dhe Direktivat e Rregulloret zbatuese në këto fusha si dhe zhvillimi i ushtrimeve praktike dhe shembujve mbi transpozimin ose zbatimin e këtyre instrumenteve.

 


Adresa

EURALIUS V
Ministria e Drejtësisë,
Bulevardi Zogu I,
Tiranë, Shqipëri

+355 4 2240 333
+355 68 8046 000
info@euralius.eu

Lajme të Fundit

Kjo faqe u krijua dhe mirëmbahet me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian. Përmbajtja e saj është përgjegjësi ekskluzive e partnerëve zbatues dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht mendimet e Bashkimit Europian’  

Copyright © Euralius V - Powered by 2LWEB.AL

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
euralius.eu