• KONSOLIDIMI I SISTEMIT TË DREJTËSISË NË SHQIPËRI

  KONSOLIDIMI I SISTEMIT TË DREJTËSISË NË SHQIPËRI

image

Cermonia e ndarjes së certifikatave për nëpunësit civil gjyqësor ...

Lexo më shumë

image

TRritja e eficiencës në gjykatat e shkallës së parë dhe të apelit ...

Lexo më shumë

 • Mirësevini

  Mirësevini në EURALIUS-in V .

  Qysh nga viti 2005, Misionet e EURALIUS-it po mbështesin institucionet shqiptare për të përafruar sistemin e drejtësisë me standardet europiane. EURALIUS-i V do të përqendrohet në mbështetjen e institucioneve shqiptare për konsolidimin e sistemit të drejtësisë në vijim të reformave tërësore në drejtësi. EURALIUS-i V do ta zgjerojë asistencën e tij në pesë fusha të ndërhyrjes. Ekipi bërthamë i ekspertëve ndërkombëtarë dhe vendas bashkëpunon me përfituesit kryesorë të projektit, që janë: Parlamenti, Ministria e Drejtësisë, Këshilli i Lartë Gjyqësor, Këshilli i Lartë i Prokurorisë, Inspektori i Lartë i Drejtësisë, Gjykatat, Zyrat e Prokurorisë, Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, Shkolla e Magjistraturës, Komisioni i Monitorimit në Drejtësi, Dhoma Kombëtare e Avokatëve, Dhoma Kombëtare e Noterisë dhe Dhoma Kombëtare e Përmbaruesve. Jeni të ftuar të vizitoni bibliotekën që pasurohet në vazhdimësi, ku publikohen shumë ligje të azhurnuar dhe ku ofrohen mjete të dobishme kërkimi për ju sipas ‘Standardeve Ndërkombëtare’.

   

 • Ministria e Drejtësisë dhe Parlamenti:

   

  • Përshtatja e ligjeve me të drejtën e Bashkimit Europian
  • Ngritja e një sistemi të ri të ndihmës juridike
  • Monitorimi i zbatimit të reformës në drejtësi
  • Rritja e kapaciteteve analitike, politikë-bërjes dhe legjislative

 • Zhvillimi dhe fuqizimi i sistemeve të menaxhimit të çështjeve përmirësimi i infrastrukturës së IT-së ngritja e një Qendre të Teknologjisë së Informacionit

   

  • Ngritja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Inspektorit të Lartë të Drejtësisë
  • Vendosja e procedurave të bazuara në merita dhe transparente për zhvillimin e karrierës së gjyqtarëve dhe prokurorëve
  • Rritja e standardeve për vlerësimin e punës së gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe anëtarëve të institucioneve të qeverisjes

 • Gjykatat dhe Zyrat e Prokurorive

   

  • Rritja e cilësisë së shërbimeve të dhëna nga zyrat e prokurorive dhe gjykatave
  • Shkurtimi i kohëzgjatjes së gjykimeve
  • Decentralizimi dhe ristrukturimi i zyrave të prokurorive
  • fuqizimi i luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.

 • Sistemet e IT-së në Institucionet e Drejtësisë:

   

  • Zhvillimi dhe fuqizimi i sistemeve të menaxhimit të çështjeve
  • Përmirësimi i infrastrukturës së IT-së
  • Ngritja e një Qendre të Teknologjisë së Informacionit

 • Capacity Building of Justice Officials/ Functioning of Chambers of Free Legal Professions:

   

  • strengthen the School of Magistrates to meet the expectations in view of a better functioning justice system
  • support the High Judicial Council and High Prosecutorial Council to train the court and prosecution office personnel
  • assist the National Chambers of Advocates, Notaries and Bailiffs to establish a democratic and transparent self-governance system

26

Long Term Experts

980

Outputs

10

Nationality of Experts

121

Events

Adresa

EURALIUS V
Ministria e Drejtësisë,
Bulevardi Zogu I,
Tiranë, Shqipëri

+355 4 2240 333
+355 68 8046 000
info@euralius.eu

Lajme të Fundit

EURALIUS mban këtë faqe zyrtare për të përmirësuar aksesin e publikut në informacionet që lidhen me aktivitetet e tij në mbështetje të konsolidimit të sistemit të drejtësisë në Shqipëri

Kjo faqe u krijua dhe mirëmbahet me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian. Përmbajtja e saj është përgjegjësi ekskluzive e partnerëve zbatues dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht mendimet e Bashkimit Europian’  

Copyright © Euralius V - Powered by 2LWEB.AL

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
euralius.eu