26/04/2016 - Projekt Ndryshimet në Kodin e Procedurës Penale

12/04/2016 - Projekt ndryshimet e Kodit Penal

16/12/2015 - Komente mbi komunikimin elektronik

16/11/2015 - Projektligji mbi disa ndryshime ne pjesën IX te Kodit Zgjedhor te vjeter (2003)

11/11/2015 - Shkrese percjellese mbi projekt ligjin per Anti Mafia

10/11/2015 - Draft-Propozimi mbi Provimin Shteteror

10/11/2015 - Shkrese percjellese per projekt-ligjin per Ndihmen Juridike

10/11/2015 - Shkrese percjellese per projekt-ligjin per Tarifat Gjyqësore

22/09/2015 - Komente mbi Draft-Ligjin per Komitetin Shqiptar te Adoptimit

15/09/2015 - Komentet per Draft Ligjin per Falimentin

26/08/2015 - Komente mbi projekt-ligjin per Mbrojtjen e Sinjalizuesve

17/07/2015 - Komente mbi ceshtjet me short per Grupin e Punes KLD

15/07/2015 - Komente per draftin mbi Vendimet Qarkulluese te KLD

29/06/2015 - Mendim Ligjor në lidhje me interpretimin e Nenit 21 (1) të Ligjit pët Këshillin e Lartë të Drejtësisë

28/05/2015 - Mendim Ligjor për Projekt-Rregulloren mbi Ushtrimin e Aktiviteteve Gjyqësore jashtë Selive

07/05/2015 - Komente mbi Projekt ligjin për Gjykatën Administrative

03/04/2015 - Komente mbi projektligjin për Administratën Gjyqësore

01/04/2015 - Komente mbi projekt vendimin mbi vlerësimin e punës së inspektoreve të Këshillit të Lartë të Drejtësisë

27/02/2015 - Komente mbi ndryshimet në Ligjin mbi Faljen

26/02/2015 - Komente mbi projektligjin për sistemin e vlerësimit të veprimtarisë së gjyqtarëve në Republikën e Shqipërisë

15/12/2014 - Komente mbi ndryshimet në Ligjin për Gjykatën e Lartë

12/12/2014 - Opinion në lidhje me projektligjin për dënimet penale për ndërtimet e paligjshme

Kalendari i aktiviteteve

Janar 2018
D H M M E P Sh
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31