Jam e lumtur që dëshironi të merrni informacion në lidhje me këtë projekt. Në këtë faqe do të gjeni informacion të pasur dhe të nevojshëm. Në seksionin Rreth Nesh do të gjeni informacion në lidhje me stafin, atë çka ne bëjmë si dhe kontaktet tona. Administrata e projektit është e vendosur në Ministrinë e Drejtësisë. Stafi qendror i përbërë nga ekspertë kombëtarë dhe ndërkombëtarë punojnë së bashku me bashkëpunëtorët shqiptarë në Ministrinë e Drejtësisë dhe në Parlament. Ata bashkëpunojnë me më shumë se 100 kolegë në Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut, në Shkollën e Magjistraturës si dhe bashkëpunojnë me gjyqtarë dhe prokurorë, me avokatë dhe noterë. Reforma në gjyqësor është vetëm një nga 30 aktivitetet e projektit.

Mos humbisni mundësinë të vizitoni librarinë tonë ku janë publikuar një sërë ligjesh të konsoliduar në shqip dhe anglisht. Lista referuese përmban mjetet e nevojshme të kërkimit.

Uroj të gjeni informacionin e kërkuar në këtë faqe. Ju lutem mos hezitoni të kontaktoni EURALIUS nëse kërkoni informacion të mëtejshëm.

Dr. Agnes Bernhard, Shefe Misioni